Dezinfekcia

Druhy dezinfekcie

  • Primárna dezinfekcia - ničenie mikroorganizmov vo vode
  • Sekundárna dezinfekcia - udržuje zvyškové množstvo dezinfekčného činidla, čo zabraňuje opätovnému nárastu mikroorganizmov vo vode dopravovanej užívateľovi.

Použitie dezinfekcie pri úprave Vašej vody

Každá technológia dezinfekcie má vlastné výhody, limity a rozdielne obstarávacie ceny. Výber vhodnej technológie záleží na individuálnych potrebách prevádzkovateľa, Vašej kvalite vody, a požiadavkách na obsluhu a servis zariadenia.

Chlorácia vody

Osvedčený spôsob dezinfekcie, používaný tak ako aj v pitných aj úžitkových vodách. Najčastejším činidlom je plynný alebo kvapalný chlór, Chlórňan sodný 15%, SAVO 5%.