Zmäkčovače

Čo sú to zmäkčovače vody ?

Zmäkčovače vody používajú technológiu vody výmeny iónov vápnika a horčíka a ich nahrádzanie iónmi sodíka. Používajú sa v prevádzkach, kde je potrebné znížiť obsah vodného kameňa, ktorý sa tvorí pri tvrdej vode.

Ako pracuje zmäkčovač vody ?

Voda prechádzajúca cez zmäkčovač, prúdi cez živicu katexu, a tým dochádza k výmene iónov a jej zmäkčeniu. Automatický riadiaci ventil spustí regeneráciu po vyčerpaní nastaveného objemu vody a tým dochádza k preplachu živice soľným roztokom.

Prečo používať zmäkčovač vody ?

Zvýšené obsahy rozpustného železa a mangánu sa vyskytujú najmä v podzemnej vode. Pri styku tejto vody so vzduchom dochádza k oxidácií, ktorá spôsobuje okrem viditeľných závad aj problémy na zariadeniach v rozvodnej sieti. Vždy je treba pomocou príslušnej analýzy zistiť, ktorý z iónov a v akej miere prekračuje stanovené limity. Preto pre návrh riešenia je potrebné vychádzať z fyzikálno-chemického rozboru vody. Pre odželeznenie a odmanganenie sa používajú technologické zariadenia s aickou riadiacou jednotkou preplachu. Technologické zariadenia sú navrhované podľa stupňa znečistenia.

Výhody používania našich produktov na zmäkčenie vody.

TAPWORKS je médium inštalované na hlávný prívod studenej vody v celom objekte. S jeho univerzálnymi vlastnosťami má schopnosť absorbovať a eliminovať negativne vplyvy na prítomnosť organických látok vo vode ako napríklad chlór a iné. Vďaka unikátnej technologií MULTI-FILTER TM a AUTORINSE TM voda z vodovodu môže mať krištálovo čistú farbu. Tento proces má za následok zlepšenie chuti, vône a vzhľadu. TAPWORKS nevyžaduje výmenu filtračného média, granulované aktívne uhlie je filtračné médium s veľmi vysokou absorpčnou pórovitosťou, štruktura pórov zachytáva veľa látok obsiahnutých vo vode.
Filtračné média sa dajú použiť v každej úpravni v závislostí od použitia aickej jednotky. S filtračnými mediami sa dajú z vody odstrániť rôzne látky od minerálov cez dusičnany, ťažké kovy, tvrdosť až po úpravu PH.