Demineralizácia

Prečo používať úpravu vody demineralizáciou ?

Demineralizácia vody priemyselnou osmózou je voda najvyššej čistoty, ktorá neobsahuje rozpustné soli, organické a bakteriologické zložky. Mnohé technologické procesy a postupy vyžadujú zásobovanie vody vysokej kvality. Naša spoločnosť AQUA MONT-servise ponúka špičkové technologické demineralizačné zariadenia na princípe reverznej osmózy vrátane montáže a pravidelného servisu naším technikom.